MAKLUMAT SYARIKAT(B2C)

CARA PEMBAYARAN


BUTIRAN ZAKAT

JENIS ZAKAT
TAHUN / BULAN & TAHUN
contoh format isian data:- Tahun: 2023 / Bulan & Tahun: 122023
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH BESAR