MAKLUMAT PEMBAYAR

CARA PEMBAYARAN


BUTIRAN ZAKAT FITRAH

KADAR ZAKAT
BIL TANGGUNGAN
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH ZAKAT FITRAH

BUTIRAN ZAKAT HARTA

JENIS ZAKAT
TAHUN/BULAN-TAHUN
eg: Tahun: 2019,2020
BulanTahun:012020,102020
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH ZAKAT HARTA
JUMLAH KESELURUHAN