MAKLUMAT PEMBAYAR

CARA PEMBAYARAN


BUTIRAN ZAKAT FITRAH

KADAR FITRAH(RM)
BIL KEPALA (DIRI & TANGGUNGAN)
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH ZAKAT FITRAH

BUTIRAN ZAKAT HARTA

JENIS ZAKAT
TAHUN / BULAN & TAHUN
contoh format isian data:- Tahun: 2023 / Bulan & Tahun: 032023
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH KESELURUHAN
Dengan menekan bebutang Bayar Sekarang anda telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat FPX