MAKLUMAT PEMBAYAR

CARA PEMBAYARAN


BUTIRAN ZAKAT HARTA

JENIS ZAKAT
TAHUN / BULAN & TAHUN
contoh format isian data:- Tahun: 2023 / Bulan & Tahun: 122023
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH KESELURUHAN
Dengan menekan bebutang Bayar Sekarang anda telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat FPX